Forum

Forumindex > Teori > Hur mycket vinner man på att öka hastigheten?
Hur mycket vinner man på att öka hastigheten?
12 December 2010 kl. 2:44 pm
Nabil

Reg. datum: Oct 2010
Inlägg: 44 st

Hur mycket vinner man på att öka hastigheten?

Liten tidsvinst att köra för fort

Tidsvinsten blir liten när du ökar hastigheten. Den som försöker hålla 100 km/h på en 90-väg tjänar teoretiskt in sju minuter på tio mil. I praktiken blir tidsvinsten bara tre till fyra minuter. Däremot ökar risken för att råka ut för en olycka som då också får svårare följder.

Denna kalkyl beräknar hur många minuter man vinner/förlorar per mil om man ändrar hastigheten.
9 January 2011 kl. 6:46 pm
Reg. datum:
Jan 2011

hur kan man räkna ut det? jag undrar om det finns något särskilt formel för tidvinsten?
11 January 2011 kl. 2:14 pm
Nabil
Reg. datum:
Oct 2010

hur kan man räkna ut det? jag undrar om det finns något särskilt formel för tidvinsten?


Exempel på uträkning av tidsvinst

Om du kör i 100 km/h och ökar farten till 110 km/h, hur mycket tid tjänar du då per mil?
Metod 1
Färgkoder för siffrorna (lättare att hålla reda på dem)
Ursprunglig hastighet 100 km/h
Ny hastighet 110 km/h
Minuter per timme (eftersom hastigheten är km/h, kilometer per timme) 60 min
Antal kilometer på 1 mil 10 km

Först räknar vi fram hur många minuter det tar att åka 1 km i de båda hastigheterna:

* 60 / 100 = 0,6 minuter tar det att åka 1 km
* 60 / 110 = 0,54 minuter tar det att åka 1 km

Det går alltså lite snabbare med den högre hastigheten. Skillnaden är:

* 0,6 - 0,54 = 0,06 minuter snabbare per km att åka i 110 km/h jämfört med 100 km/h.

Det frågas dock efter hur mycket du tjänar per mil, inte per km. Gör därför om siffran till tidsvinst per mil:

* 0,06 * 10 = 0,6 minuters tidsvinst per mil

Nu är det egentligen klart. Det är dock lättare att förstå om svaret görs om till sekunder:

* 0,6 * 60 = 36 sekunder

Metod 2
Färgkoder för siffrorna (lättare att hålla reda på dem)
Ursprunglig hastighet 100 km/h
Ny hastighet 110 km/h
Sträcka 1 mil = 10 000 meter
Fast omvandlingstal km/h till m/s 3,6 gånger

Formel för uträkning av tid:

* Sträcka / hastighet = tid

För att formeln ska fungera krävs det att vi använder meter i stället för mil och meter per sekund (m/s) i stället för kilometer i timmen (km/h). Hastigheterna får därför göras om till m/s:

* 100 / 3,6 = 27,78 m/s
* 110 / 3,6 = 30,56 m/s

Först nu kan vi använda formeln Sträcka / hastighet = tid:

* 10 000 / 27,78 = 360 s
* 10 000 / 30,56 = 327 s

Nu kan vi få fram tidsskillnaden mellan de båda hastigheterna:

* 360 - 327 = 33 sekunder


KÄLLA: korkortonline.se
14 February 2011 kl. 2:24 pm
Reg. datum:
Feb 2011

Hej!
Man får väl inte ha miniräknare under provet?
14 February 2011 kl. 4:41 pm
Nabil
Reg. datum:
Oct 2010

Hej!
Man får väl inte ha miniräknare under provet?


ehmm... ehmm...
detta är inte direkt någon kärnfysik...
en 18-årig som går i gymnasiet borde kunna räkna ut dessa UTAN miniräknare... ;)
14 February 2011 kl. 9:03 pm
Reg. datum:
Feb 2011

klart det går att räkna liksom! jag vet ganska väl att detta INTE är avancerad matematik. Tror knappast att du med hjälp av huvudräkning får fram ovanstående uträkning med decimaler och allt..men men då vet man det
14 February 2011 kl. 9:04 pm
Reg. datum:
Feb 2011

under stress menar jag då..
20 February 2011 kl. 3:16 pm
Reg. datum:
Jan 2011

hej!
undrar varför är det förbjudet att köra en bil med så mycket och hög snö på bilen ? var har man för svar?
20 February 2011 kl. 6:37 pm
Nabil
Reg. datum:
Oct 2010

hej!
undrar varför är det förbjudet att köra en bil med så mycket och hög snö på bilen ? var har man för svar?


Snö kan jämställas med last. I Trafikförordningen 3 kap, 80§ stå följande att läsa. Last får inte medföras på eller i ett fordon på sådant sätt att den kan 1. Utgöra fara för person eller 2. Orsaka skada på egendom.

Paragrafen innehåller 6 punkter men det är de två första som är relevanta i det här fallet. Straffansvar är lagstadgat i 14 kapitlet §3 och 6. Penningböter: 1500 kronor.